از رده خارج شدن سایت قدیم آکادمی خارج از کشور

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر با توجه به اینکه مدت مدیدی است سایت جدید آکادمی طاهری برای معرفت پژوهان خارج از کشور راه اندازی شده،  سایت قدیمی تا دو هفته آینده از دسترس خارج خواهد شد. از اینرو از همه این […]