قابل توجه معرفت پژوهان خارج از کشور

سایت جدید به آدرس https://taheriacademy.com برای معرفت پژوهان خارج از کشور راه اندازی شده است. برای کلیه افرادی که هم اکنون در سایت https://mataheriacademy.com عضو هستند و شهریه خود را تسویه نموده اند، در سایت جدید هم اکانت ساخته شده است و این افراد میتوانند […]