معرفت پژوه عزیز، بعد از تماشای ویدئوی این جلسه  می‌توانید در ارتباط مربوطه قرار بگیرید.

تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 08- نحوه مداخله نرم‌افزاری در سایمنتولوژی

  • 09- ارتباط شعور کل و جزء - اتصال

  • 10- حلقه ارتباط نرم‌افزاری کلی چیدمان وجودی

  • 11- تعریف حیات از دیدگاه سایمنتولوژی

  • 12- منبع انرژی‌های پنهان وجودی - آشکارسازی حیات تاریک از دیدگاه سایمنتولوژی

  • 13- کالبد تاریک و کالبد روشن

en_USEN