تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 01- مقدمه

  • 02- تعریف سایمنتولوژی، اهداف و کاربرد آن

  • 03- منظور از اکوسیستم زمینی و اکوسیستم کیهانی

  • 04- ضرورت نگاه فراکل نگر به انسان و اسکن نرم افزاری

  • 05- گستره ابعاد وجودی انسان و انواع مداخله‌های درمانی

  • 06- بهنجاری و نابهنجاری، سلامت ذهنی و روانی و شخصیت سالم

  • 07- تعریف ذهن، رفتار و روان در سایمنتولوژی

en_USEN