برای ثبت نام و پرداخت لطفاً زبان صفحه را روی انگلیسی قرار دهید

لطفا ایمیل خود را با دقت وارد کرده و از ایمیل معتبر استفاده کنید
Click or drag a file to this area to upload.
حداکثر سایز فایل 6 مگابایت ( jpg) سایز عکس 3*4
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 6 files.
مدارک و پایان نامه دوره های گذرانیده را وارد کنید. در صورت موجود نبودن هرگونه مدرکی باید حتما از مربی خود تاییدنامه گرفته و ارسال نمایید. حداکثر سایز فایل 10 مگابایت ( jpg)
برای مثال: چهارشنبه ها ساعت 22 .

سوگند نامه مربیگری نظام قدیم

Price: $ 100.00
پرداخت این شهریه یکبار برای تمام مقاطع مربیگری نظام قدیم می باشد
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Persian