معرفت پژوه عزیز، بعد از تماشای ویدئوی این جلسه  می‌توانید در ارتباط مربوطه قرار بگیرید.

تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 27- انرژی‌های وجودی (بخش دوازدهم): موجودات غیر ارگانیک - مخدرها

  • 28- انرژی‌های وجودی (بخش سیزدهم): مکان ها - چیدمان محل زندگی - نظم و بی نظمی

  • 29- انرژی‌های وجودی (بخش چهاردهم): تمیزی و نظافت - انتظارات

  • 30- انرژی‌های وجودی (بخش پانزدهم): خواب - انرژی‌های انقباضی

  • 31- استفاده از انرژی‌های پنهان در علوم غریبه

  • 32- کنترل و متعادل‌سازی انرژی‌های پنهان

  • 33- حلقه اصلاح و تنظیم مبدل‌های انرژی پنهان

fa_IRFA