معرفت پژوه عزیز، بعد از تماشای هر ویدئو می‌توانید در ارتباط عام (ویژه) قرار بگیرید.

برای توضیحات بیشتر درباره ارتباط عام (ویژه) اینجا کلیک کنید

تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

 

  • 1- مکتب عرفان کیهانی حلقه

  • 2- عرفان حلقه چیست؟ 

  • 3- انواع کلی شناخت 

  • 4- پله های مسیر انسان: کمیت و کیفیت - عقل و عشق

  • 5- تعریف پله عقل و پله عشق

  • 6- معنابخشی زندگی

  • 7- ابزارهای پله عقل

fa_IRFA