معرفت پژوه عزیز، بعد از تماشای ویدئوی این جلسه  می‌توانید در ارتباط مربوطه قرار بگیرید.

تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 1- فرادرمانی در یک نگاه

  • 2- اسکن و بیرون ریزی

  • 3-گستره درمان در فرادرمانی و نحوه درمان

  • 4- نظریه عام حلقه پیوند شعوری و نحوه عملکرد آن

  • 5- اسکن شعوری و اصول کلی شعور

  • 6- فرادرمانی، تاثیر نرم افزاری و اجزای وجود انسان

  • 7- بینش فراکل نگری و تعریف بیماری

  • 8- تشخیص و درمان بیماری، و انواع درمان

  • 9- انواع راه های فرادرمانی

  • 10- تعریف لایه محافظ در فرادرمانی

en_USEN