معرفت پژوه عزیز، بعد از تماشای ویدئوی این جلسه  می‌توانید در ارتباط مربوطه قرار بگیرید.

تذکر مهم: معرفت پژوهان لزوما باید از طریق وب سایت آکادمی ویدئوها را مشاهده نمایند و نشر ویدئوهای آکادمی به هر طریق و به هر دلیلی ممنوع است. علاوه بر آن مشاهده ویدئوها برای افرادی که ثبت نام نکرده اند، ممکن است منجر به لطمات جبران ناپذیری شود، چرا که افرادی که ثبت نام نکرده اند دارای حفاظ های لازم نیستند.

  • 29- برقراری ارتباط در عرفان حلقه

  • 30- راه وحدت و راه کثرت

  • 31- عدم نیاز عرفان کیهانی حلقه به التقاط با رشته های دیگر

  • 32- ارتباط درک حضور

  • 33- رند و خرابات

  • 34- تقسیم بندی افراد از نظر پیش داوری

en_USEN